0. INTRO -->

Zoektocht naar GRATIS ZAAD (op naar DE ZAADDISCOUNT)

Hekelen en gehekeld worden

Van vrijmoedig taalgebruik op tv, op het internet en andere media kijkt niemand op. Laat staan op straat en thuis. Op deze site neigen we ernaar ons zeer behoedzaam uit te drukken. Je hebt zo de Langetenenpolitie achter je aan.

De hoofdpersonen in de komende teksten worden opgevoerd zoals ze zijn. Met hun eigen soms bizarre gedragingen. We beschrijven hen zoals ze gewoon zijn te handelen. Dus naar hun aard: nauwelijks gehinderd door gevoelens van medemenselijkheid. Je zou verwachten, dat ze omgekeerd dan ook wel tegen een stootje kunnen. Humor en ironie zijn echter niet de sterkste eigenschappen van onverdraagzame typetjes. Voor hen zal - wat je ook schrijft - de hier nakomende tekst per definitie een brisante inhoud hebben. Er is gekozen voor de satire, een stijl waar enkele hoofdpersonenen nou net niets mee hebben. Daar is namelijk enige zelfreflectie voor nodig.

Satire

Er zijn streken op aarde (Noord-Korea, Turkije en voorheen alles achter het IJzeren Gordijn) waar je voor satire kunt worden vervolgd. Wij keken er daarom van op de politie op ons dak te krijgen… Naar bleek, kwam het personages in de navolgende verhalen beter uit als ons de mond werd gesnoerd. Het onderwerp "zaadroof" was een lezeres in het verkeerde keelgat geschoten. Haar aanklacht tegen ons hield eigenlijk in, dat dat onderwerp onbesproken en onbecommentarieerd moest worden gelaten. Als je aan zulke intimidatie toegeeft, bewerkstellig je dat misstanden blijven voortbestaan. Kennelijk mogen misdragingen er wel zijn, zolang ze maar worden verzwegen. Zwijgen is goud en spreken is strafbaar...?

Wij gaan liever voor vrijheid van meningsuiting. Het staat mensen vrij de komende teksten te ontkennen en te weerleggen. Maar verbieden past niet in een rechtsstaat. Als "gekwetst voelen" een valide grond zou zijn voor een aanklacht, dan wordt het erg druk bij het Openbaar Ministerie. Criminelen en terreurclubs zullen in hun nopjes zijn als Justitie zich bezig moet houden met langtenigheid. Uiteindelijk betreft zo'n aanklacht een zeer subjectieve beleving van een gekwetste ziel, die haar kreupele normen oplegt aan de rest van de maatschappij.

Zaadroof

De maatschappelijke relevantie om dit te beschrijven, is als die van klokkenluiden. Het lot van landelijk bekende klokkenluiders is bekend: na het hekelen van misstanden volgde ontslag, werden ze financieel geruïneerd en werd hen in andere opzichten het leven zuur gemaakt. Waar beginnen we dan aan?

Ons doel: potentiële zaaddonoren waarschuwen voor misbruik van hun hulpvaardigheid. Zij moeten vooral doorgaan met hun goede daden, maar na lezing zullen ze beter beslagen ten ijs aan hun avontuur beginnen.

Bij zaaddonatie ligt het eerder voor de hand, dat je moet uitkijken voor een niet integere zaaddonor dan voor een wanhopig shoppende vrouw. Het verband van mannen en criminaliteit is nu eenmaal groter dan van vrouwen en criminaliteit. Uit onze verhalen blijkt "onderhoudswerkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags
veel clipart