<-- 12. Opvoeding (met boeman achter de hand) -->

Een continue boycot

Thuis bij de dames (vervolg van p. 11)

Een groot deel van de anekdotes speelt zich af zich thuis af bij de vriendelijke dames. Deze opvoedkunstenaressen gingen rigoureus te werk: het kind werd met de paplepel ingegoten, dat er een vast ritueel hoorde bij de komst van Zwartzaaddonor. Schrikken en kippenvel krijgen zodra hij een voet over de drempel zette. Zo kweekten ze een fantastische Pavlovreflex bij Drie aan. De zichtbare afkeer van de dames lag er zo dik bovenop, dat die demonstraties niet zonder gevolgen bleven. (Kindgerichte opvoeding, nietwaar?).

Gedrag kopiëren

Een klein kind in de preverbale fase registreert voorbeeldgedrag. Het let in die periode meer op lichaamstaal dan op woorden. Wetenschappelijk is vastgesteld dat emoties op die manier overdraagbaar zijn. Dat heet opvoeding.Maar misschien hadden de dames die pagina's in de mbo-leerboekjes Sociaal Pedagogisch Werk gemist. Maar: is er zoiets als verborgen nut voor deze aparte opvoeding?

Archetype (babyrover)

In de Donkere Middeleeuwen maakten boemannen gewoon deel uit van het dagelijkse leven en de opvoeding. Kinderen leerden, dat het miegelde van trollen, demonen en wat dies meer zij. Die zogenaamde "archetypen" hebben de eeuwen doorstaan vanwege hun praktische nut. Iemand, die de wind er goed onder hield, kwam een heel eind door te dreigen met boemannen.

De middeleeuwer moest dagelijks oppassen voor iets dat niet eens bestond! Leidersfiguren namen rabiate maatregelen, die inspeelden op irrationele angsten. Wat zij hun onderdanen ook aandelen, ze vonden altijd rechtvaardiging werd gevonden in de verklaring er in, dat het "het beste was voor de mensen". Met behulp van een imaginaire boeman kon een zekere macht worden uitgeoefend. Het zit er dik in dat zoiets gemakkelijk leidt tot machtsmisbruik.

Preventief

Pakweg duizend jaar later gebeurt hetzelfde rondom Drie. De dames verdedigden haar bij voorbaat tegen de bezoekende boeman nog voordat haar kwaad werd aangedaan. De (middeleeuwse) rechtvaardiging verouderde rare kuren was exact hetzelfde: zij deden dat in het belang van het kind! "Wij doen Het allemaal voor het kind!" werd op den duur zo'n hersenendoorborende mantra, waarmee hun omgeving werd bestookt.

Rechtvaardiging

Nou, in dat geval - het belang van het kind - mag je wel een loopje nemen met de moraal! De dames hadden nu eenmaal samen vastgesteld, dat Zwartzaaddonor een bedreiging was voor het kind. Doordat zij dat waanidee over een weer versterkten, werd voor het door henzelf verzonnen gevaar voor hen realiteit. En redeneer je het cirkeltje rond.

Om het gevaar van Zwartzaaddonor concreter te maken, moesten ze hem nog wel eventjes linken aan een bruikbaar archetype (rechterkolom). De irrationele dreiging kreeg handen en voeten in de meest perfecte boeman, die zij zich voor de geest konden halen. Zwartzaaddonor bombardeerden zij tot een 20e eeuwse reïncarnatie van Repelsteeltje.

Bewijs uit het ongerijmde,

Ontvoering en andere vreselijke dingen - daarvan waren ze overtuigd - verhinderden zij door iedere fysieke toenadering van de man af te stoppen. Dat het door hem verzonnen systeem goed werkte, konden ze zelfs bewijzen: er is immers bij hen ik weet nooit een kind ontvoerd. Zij hadden zelfs een dreigende kidnapping in Amersfoort voorkomen. Meer over hoe je afkeeerbij een kind aankweekt…

Repelsteeltje

Opvoedinstrument

Bekende boemannen, waarmee je kinderen in het gareel kon houden:

Daar was Jaap (en de bonenstaak) en zijn kannibalistische reuzen. De Rattenvanger van Hameln ontvoerde vrolijk fluitend een heel kinderkoor. Maar bij de irrationele angsten van de dames sloot hetmeest aan: die goudspinnende kinderrover Repelsteeltje.

Het sprookje

Voor wie het sprookje niet meer helemaal voor de geest staat, volgt hier nog eventjes de essentie van de horror:

Repelsteeltje, een griezelige kobold, spon voor een molenaarsdochter goud uit stro. In ruil daarvoor zou zij - als ze koningin werd! - haar eerstgeborene aan hem afstaan.

'Kat in het bakje', had ze gedacht. Want hoe groot is de kans om koningin te worden? In de tijd van de sprookjes was die in ieder geval beduidend minder groot dan tegenwoordig… Dan zul je het natuurlijk hebben dat ze inderdaad koningin wordt en ook nog een baby krijgt.

Vanaf dan is het een kwestie van gespannen wachten tot die engerd haar kind komt opeisen… Die permanente dreiging van ontvoering bepaalt voor een belangrijk deel het sadistische karakter van het verhaal. Onze dames hebben dat zeer vakkundig gekopieerd

Zo'n uitwas is het verhaal over onze bedillerige regeltantes, onze dames. En niet vergeten… ze doen het allemaal voor het kind!

Zie nogmaals Logo Bij pa thuis (een krankzinnig bezoek) pag. 11A