<-- 14A. Da's pas opvoedkunde (PAS)

Column behorend bij pagina 14

Schuw kind

Drie maakte een schuwe indruk. Niet altijd natuurlijk, maar - en dat was een voor de dames een prettige bijkomstigheid - alleen maar in Zwartzaaddonor's nabijheid! Dat zegt genoeg…

Zijn halfjaarlijkse bezoek vonden de dames per definitie een slechte invloed uitoefenen op haar hebben. De rest van het jaar, dat hij er niet was, telde klaarblijkelijk niet mee. Mar hoe krijg je een kind dan op die 363 andere dagen zo schuw voor haar vader?

Zou Zwartzaaddonor's bezoek van drie uren per jaar (2x anderhalf uur) een grotere impact hebben, dan de fantastische opvoeding het hele jaar door? Het is maar een vraag...

Kneden

Zwartzaaddonor kreeg wel eens de indruk, dat het meisje vooraf werd gekneed en voorbereid op de komst van een gevaarlijk persoon, alhans van iets bedreigends! Nogal schijnheilig mocht Een graag - orgelend en kirrend - vertellen, dat Drie "zo goed werd voorbereid" op de komst van haar vader. Uiteraard plaatste zij dat in een verondersteld positief kader, zo van "we hebben het vaak over je". Wij zijn daar natuurlijk nooit bij geweest…

Contrast

Mensen, die Zwartzaaddonor kennen, noemden hem een typische vaderfiguur tot wie kinderen zich aangetrokken voelden. Op zijn treinreizen naar de Supermoeders werd over zijn veronderstelde boemanschap het tegendeel gedemonstreerd : wildvreemde kinderen van medereizigers moest hij bij wijze van spreken van zich af slaan.

Zouden de misprijzende blikken van Een invloed kunnen hebben gehad op meisje Drie? Daarbij opgeteld de overvloedige negatieve lichaamtaal vol alarmsignalen door beide moeders. Moeder Een was er zeer bedreven in. En voordat je het weet heb je een kind kopschuw gemaakt voor de bezoeker. Daarr doet de opvoedliteratuur uitgebreid melding over. Maar laten we het eenvoudig houden: een beetje moeder weet dat ze het kind binnen een mum van tijd kan opzetten tegen een volwassene. Let eens op hoe kinderen, die bang zijn van - noem maar op - spinnen, honden, vallende blaadjes... een moeder hebben met dezelfde fobie. Kwestie van goed voordoen wat goed doet volgen. Goed?

Ondanks die heimelijke trucjes liet de man zich niet afschrikken. Hem wegpesten, lukte niet zo goed… daarom zetten de dames het geheime wapen in, dat we eerder PAS noemden. Dat bleek wel degelijk effectief! Het venijn zat hem een eerste plaats in het opzetten van zijn eigen kind tegen hem. Maar in de tweede plaats was daar de hele toer omheen. Die suggereerde dat het schgichtige gedrag helemaal uit het kind zelf kwam! Een meesterlijke vondst.

Samenhang

Hoe de dames zichzelf angst aanpraatten, staat op pag. 14. Koud kunstje om dit vervolgens ook af te laten stralen op Drie...