<-- 16. Een fantastisch instrument (gebruik 'n kind) -->

Verschil in agressie?

Opvoedkunde als het van pas komt…

Als je de dames moest geloven, waren ze zeer bedreven in de pedagogiek. Verondersteld diep inzicht in de kinderziel… dat is één ding, toe dan maar…. Maar of iemand daardoor per definitie goed is voor een kind is een ander ding. Zo was er een enigszins apart trekje aan hun opvoeding: "het kindgericht doel". Het pakte eerder als "kindgemist" uit als je het belang van kinderen in aanmerking neemt.

… en omdat dát nu net zo goed uitkomt

Kind 1: ; Drukbezette kleuter (Blokkade: Geke) pagina 16A

Over een lelijke misser

De anekdote over meisje Geke demonstreerde hoe weinig besef de dames hadden van hetgeen ze een kind aandeden. Wat had hen bezield om dat lieve meisje tegelijkertijd uit te nodigen met Zwartzaaddonor? Er bleek een rol te zijn weggelegd voor dat opkomend ADHD-kindsterretje om Zwartzaaddonor bezig te houden. Of liever: klem te zetten. De overdonderde Zwartzaaddonor werd door een kwebbelend kind aan de bank vastgenageld.

Kind 2: zie ; Kindgemist doel  (Kind Madjan als wapen) pagina 16B

Over nog zo'n lelijke misser

Bij de Gekke Hoedenmaker (een Alice-associatie)

Onwillekeurig denk je op deze bladzijde, dat je bent terechtgekomen in een parallelle wereld. Maar waarschijnlijk bestond dat gevoel ook al bij de ongelofelijk rare verhalen die eerder de revue passeerden. Onder het mom van "opvoedkundig goed bezig" zijn, werden de meest bizarre hoogstandjes gemaakt. Wie kritisch ertegenaan kijkt, ziet dat dat erop neer komt, dat wat zogenaamd goed voor het kind was, eigenlijk goed voor de dames was

Als je die pedagoochelarische leuterkoek moest aanhoren, was het net of dat je was verdwaald en per ongeluk bij de Gekke Hoedenmaker op theevisite terecht was gekomen. Wij hebben het inderdaad vaker over Lewis Carroll's boek "Alice in wonderland". Bij de van-de-pot-gerukte gebeurtenissen rondom onze dames borrelden er onwillekeurig associaties op met dat nonsens theekransje. Aan de andere kant deed het "borrelen" ons soms ook denken aan serieuzere wereldliteratuur. Maar die is niet altijd op hun plaats op zo'n een satirische site. Hoewel… de surrealistische benepenheid van dichtgeslagen karakters, zoals we die aantreffen in het werk van Franz Kafka, is hier misschien wel terug te vinden. Maar vooral in de categorie "Goed Gek" vertonen de bizarre malloten uit "Alice in Wonderland" herkenbare trekjes, die onze figuren ook kenmerken.…

Geschifte theevisite

U kent uw klassiekers, maar om het geheugen van de lezers (van Alice in Wonderland) op te frissen: De Gekke Hoedenmaker vierde elke dag Onjaardag. Dat deed hij samen met de Maartse Haas in een krankjorum theekransje. Daarin per ongeluk terechtgekomen kon Alice onmogelijk aan ontsnappen. Alice werd als het ware gegijzeld door de "Gek(k)e" Hoedenmaker. Vergelijkbaar daarmee beleefde de eveneens gegijzelde Zwartzaaddonor zijn eigen gestoorde "Onjaardag". Met dat meisje Geke. Zie de anekdotes over Geke (en eventueel Madjan).

Onjaardag overigens niet te verwarren met het begrip Naverjaardag over een mogelijk nog geschoffelder voorval dat op deze website voorkomt . We gaan op pag. 17 door met deze baarlijke onzin, maar dit uitstapje wordt - als tussendoortje - aanbevolen:

Zie Een lekker valse (De naverjaardag) pag. 16C

Psychologie

van de Kouwe Grond

De dames namen als vanzelfsprekend aan, dat Zwartzaaddonor er genoegen mee nam, dat hij zijn dochter niet aantrof op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats. In de ontstane verwarring zou je verwachten, dat de dames die situatie een beetje gênant zouden vinden. Niets van dat alles: ze konden hun leedvermaak nauwelijks onderdrukken. Als je naar hun geamuseerde gezichtsuitdrukking keek, kreeg je niet de indruk dat ze "er mee zaten".

Geen ruk

Wat hun bezoeker ervan vond kon hen geen mallemoer schelen. Als dat al bedenkelijk is, wat dan te denken van het volgende staaltje onlogica?

Eigen logica eerst

De dames presteerden het om met uitgestreken gezichten een beroep deden op zijn "vaderlijk begrip".

Het begrip "vader" was sowieso al taboe! Om maar helemaal te zwijgen over vaderdag. Dat woord is zoiets als vloeken in de kerk… Maar als het zo uitkwam, was dat woord in combinatie met "begrip" voor de krankjorume, ongeorganiseerde en chaotische toestanden natuurlijk best handig. Onderstaande linken leiden naar nogal beschamende, daarmee samenhangende anekdotes.

Het had er toch alle schijn van, dat hun kindgericht doel behoorlijk kindgemist (pag. 16B) uitpakte.

Taboes

Deze woorden: vader, vaderlijk en vaderdag

haha

Zie ; 't Kan erger  (Meer naardag) pag. 16D