<-- 19. Meemoeder aan de leg (er instinken) -->

Verschil in agressie?

Wanstaltig

Natuurlijk had de onuitputtelijke donor kunnen weigeren... Maar ja, Joris Goedbloed hè. Ofschoon hij bij de gedachte aan wanstaltige kinderen van hem en Een al onpasselijk werd, stemde Zwartzaaddonor met tegenzin in. Schoorvoetend keerde hij terug naar het Dal der Tranen. De scènes uit 1986 rond de conceptie van moeder Twee, herhaalden zich. Kil, koud en bitter was de atmosfeer. Weliswaar waren de dames vanuit het stadscentrum verhuisd naar een ruime woning in een nieuwbouwwijk, maar het venijn hadden ze niet in hun oude huis achtergelaten.

Sneer

Zwartzaaddonor had hij bij binnenkomst al meteen de eerste sneer te pakken, maar hij vermande zich en zette zich zo snel mogelijk aan het werk. Terwijl hij op weg naar de slaapkamer ook nog eventjes spitsroeden liep, voelde hij van binnen de afkeer toenemen. Onvermijdelijk kwamen er wel eens gedachten in hem op om iets creatiefs te doen met de inhoud van het glazen crisispotje… Wat was dat toch met hem? Hij kon zich zo omdraaien en weglopen.

Koffie met twee klontjes graag

Het treurige tafereel, dat zich had ontrold bestond uit: vriendelijke maskers, een koude slaapkamer, Zwartzaaddonor, suikerloze koffie en een zaadvragend leeg jampotje. Ach ja, die koffie… Twee kon zo iets ingewikkelds als dat de donor suiker in zijn koffie had echt niet onthouden. Bovendien interesseerde dat haar ook geen moer.

Metafoor voor minachting

Koffie stond voor haar grenzeloze minachting voor de bezoeker. Zwartzaaddonor's manier van koffie drinken was immers even onbelangrijk als die hele man zelf. De verleiding om in dat jampotje een verrassing te stoppen, drong zich bij hem op. Je kunt er van alles en nog wat inflikkeren, dat op het eerste gezicht op sperma lijkt: Bambix, behangselplak, gel… Zoiets moet je natuurlijk wel goed voorbereiden!

Een's ei-front: een snertzaak

Zwartzaaddonor draafde in 1990 liefst drie tot vier keer op om meemoeder Een van dienst te zijn. Maar "het wilde niet pakken". Dat werkwoord hebben we overgenomen uit het plastische taalgebruik van honden- en kattenfokkers. Zo geven zij te kennen, dat een dekking niet is geslaagd. Een bleek dus - helaas voor haar - niet de gedroomde fokteef te zijn, die zij zelf in gedachten had.

Drie tips

Een Non-anekdote (de afhaakchinees) pag. 19A & vervolg daarop:

Voorbehoedsmiddel (soepzooi) pag. 19B

Zie voor een nadere beschouwing:

Rommelpot (boze tongen) pag. 19C

"Het" pakt niet

Of…

Is er zoiets als God's hand? ...Iets dat er een stokje voor steekt?

Hemelse gerechtigheid?

De dames hadden niet veel op met de hemelse Hoofdbewoner. Er mocht voor Onze Lieve Heer dan geen plaats in hun leven zijn, ironisch genoeg voerden de dames wel zijn werken op aarde uit. Eigenlijk duldden ze geen concurrentie van Hem in het werkveld van hun eigen schepping en grootse projecten.

Stel je nou eens voor, dat Hij dat zat was. Het is best handig om te denken dat dat niet zo is, want zo redeneer je in een cirkeltje dat Hij niet bestaat. Niettemin zijn nogal wat speculaties over Een's onzwangerschap. De oorzaak lijkt een snertzaak te zijn… Complete soepzooi!