<-- 21. De tweede leg (Twee opnieuw broeds) -->

Een kort vreugdedansje

Misschien verwarrend, die anekdotes

Die anekdotes, behorende bij pagina 19, verklappen eigenlijk dat er nogal wat opmerkelijks was gebeurd. u begrijpt natuurlijk, dat na Een's onzwangerschap, vrouwtje Twee weer aan de beurt was. U vermoedde al, dat Zwartzaaddonor inmiddels zijn bekomst dat, maar door een noodlottig toeval werd Twee toch zwanger. de anekdotes liepen eigenlijk voor op de gebeurtenissen. Op deze pagina 21 pakken we de rode draad daarom weer op is op:

Het ontging ondertussen niemand, dat Zwartzaaddonor enigszins opgelucht was toen Een niet zwanger werd. De drukkende gedachte samen met haar een afzichtelijke nakomeling te hebben, was opeens verdwenen.

Zo te zien nam hij het eigenlijk wel goed op…

 

Spermatocht naar Canossa

Hoe de spermaexpeditie, die toen werd uitgerust, faliekant mislukte, zijn de zojuist genoemde anekdotes duidelijk. Interessant is om de hele gang van zaken rond die spermaexpeditie nog eens te bekijken:

net als de eerste zaadbezorging in 1986 (de bevruchting van Twee) en de nutteloze bevruchtingpogingen in 1990 (de onneembare vesting Een) voltrok zich weer de bekende riedel. De dames speelden weer hetzelfde liedje, waarvan u de melodie en het ritme inmiddels wel kent:

Kil, koud en koffie zonder suiker. Je kon je onderhand beginnen af te vragen wat voor geheimzinnige macht de dames over die sul van een Zwartzaaddonor hadden. Ondanks de traditionele - maar ingecalculeerde - vernederingen, draafde hij toch maar weer op. Er wordt gemiespeld, dat hij de boel wilde saboteren en met nepzaad wilde klooien. Waarom hij op zijn beurt daarin niet slaagde, staat in de anekdote op pagina 19B. Nu bleek één bezoek - die veel weg had van een soort boetedoening - voldoende! Het resultaat staat op de volgende pagina.

Meegaande bui/halvezool

Je kunt Zwartzaaddonor "meegaand" noemen, u kunt ook zeggen: wat een halve zool als hij er opnieuw intrapt. Die situatie deed zich niettemin wel voor toen in de hardnekkig onzwangere Een doodleuk partner Twee naar voren schoof. Zo van: hier heb je de vervangende kandidate voor een nieuwe zwangerschap! Alsof je een kaartje voor een concert doorverkoopt...

Baarbeurt

Haar baarbeurt was - zo zal de oplettende lezer hebben opgemerkt - toch allang geweest? Het is die heel aparte logica van Een, die we letterlijk aanhalen met:

"We hebben nog een baarmoedertje is er in huis". (Nog steeds geldt: eigen taalbrij eerst). Op de een of andere manier maakte zij aanspraak op een niet bestaande garantieregeling.

Om een lang verhaal kort te maken:

Het voorbehoedmiddel van de haaienvinnensoep mislukte dit keer. Op pagina 19B leest u - om het beeldend uit te drukken - een vlammend betoog over nut respectievelijk onnut van een uitslaand brandje.

Het zal altijd een raadsel blijven of dat iets heeft uitgemaakt… Hoe dan ook, als Zwartzaaddonor spermafraude had willen plegen, dan had hij nu pech , want het restaurant was vanwege dat keukenbrandje niet toegankelijk. Geen haaienvinnensoep vandaag… Om het plastisch te omschrijven: hij had niet zo gauw een alternatief bij de hand.

Maar Twee zwijnde bij het leven!