<-- 23. Anuscamera (nadere inspectie?) -->

Over een wantrouwige moeder

Een leid je niet om de tuin…*)

Een was er helemaal op voorbereid dat Zwartzaaddonor op slinkse wijze foto's zou maken. De hulpmiddelen waarop Een verdacht was ze op Zwartzaaddonor's lijf aan te treffen, betroffen minuscule opnameapparatuur. Die smiecht mocht eens foto's van haar bijna koninklijke koters maken en vervolgens verkopen aan de boulevardpers…

De minicamera, hier linksbeneden, is weliswaar erg klein, maar minder geschikt (zit ongemakkelijker) dan de schetsmatig aangeduide camera rechtsbeneden.

 

+

Hier rechts ziet u dus de aars- camera. Inderdaad de staaf- vormige mini- camera, waar Een het meest op was gebeten om deze te onderscheppen:

Oké, ze betrapte hem uiteindelijk niet op smokkelen. Gelukkig bleef rectaal onderzoek achterwege, maar ze had nog een veel leukere verrassing in petto voor die lamzak. Ze speelde listig in op een buitengewoon onaangename situatie. Er was namelijk een knoeperd van een landelijke staking in het openbaar vervoer! Op de tijdslijn moeten we eigenlijk naar pagina 22. Aan die bladzijde hangt de volgende merkwaardige anekdote:

Zo vals voor zin je ze niet (staking) pagina 22C

Aarscamera (voor onderzoekende geesten)

Zoiets dergelijks zou Zwartzaaddonor misschien mee kunnen smokkelen naar de couveuseafdeling

 

Verdiep u ook eens in de juiste etiquette bij een bliksembezoek aan couveusekinderen:

Bliksembezoek (wantrouwige couvreuses) pagina 22A

 

Warm bad

Er heerste weer dat lekkere gespannen sfeertje als hij op bezoek kwam. Zwartzaaddonor bleef in zijn onnozelheid nog steeds hopen in een warm bad terecht te komen.

 

Maar daarvoor in de plaats was daar steeds weer die koude douche:

 

 

Hoe naïef moet zo iemand zijn om na vijf jaar koude douches nog maar steeds op medemenselijkheid te rekenen?

*)… Over Een en "om de tuin leiden" het gaat wel de volgende Mallekdote (klik hier)