<-- 28. 3x Ellende (3 kids 3x meer bewaking) -->

Wijziging in structuur van de website. We gaan over op losse verhalen, anekdotes en columns

Uitleg (over de rest van het verhaal)

Bewaakster

Op de vorige pagina 27 begonnen we met de boel samen te vatten. De jaren 1991 - 2003 (plus-minus) gaan we nu niet meer minutieus in chronologische volgorde afhandelen. Het was toch ieder jaar hetzelfde: ellende en treurnis. Er was een soort van een penitentiaire bezoekregeling: voor de bezoeker was het misselijkmakend om kinderen te bezoeken, die door een vlezige kordon gescheiden werden van hun vader. Dat leidde tot een veelvoud van idiote gebeurtenissen:

We hebben daarvan een selectie gemaakt. Op de vorige bladzijde is kwam u al voldoende geschoffelde anekdotes tegen. Aan die presentatie gaan we wat veranderen. Tot nu toe waren anekdotes en columns aanhangsels bij de pagina's. Bijvoorbeeld: als u pagina 11 las, hing daar een anekdote aan met een paginanummer 11A. Of anders een daarmee samenhangende column. Bijvoorbeeld 11b of 11c. Dat gaat nu veranderen: de anekdotes en columns worden er afgesplitst.

Reden: elk jaar was een herhaling van het vorige jaar. Het wordt saai, zij het authentiek site. De jus zit er toch echt in de krankjorume gebeurtenissen, vervat in anekdotes en columns.

De scherpe waarnemer zal ontdekken, dat op zogenaamde verhalensites geplaatste verhalen soms sterke overeenkomst zullen hebben met de hier te plaatsen anekdotes en columns. Daarvoor is met opzet gekozen volgens het principe: twee vliegen in een klap. Nu wil het geval dat de de lezers op die verhalensites dezelfde personages als op deze website kennen onder andere namen. Dat betekent, dat de verhalensites u Peg en Meg kunt tegenkomen, die heel sterk lijken op Een en Twee.

Geen onwrikbare volgorde

U kunt de komende anekdotes en columns lekker door elkaar lezen. Het risico, dat de meest krankzinnige verhalen niet aan bod komen, wordt daarmee verkleind. Het toppunt van idiotie, tegelijkertijd het dieptepunt van menselijkheid bevindt zich namelijk aan het eind van de periode van bezoeken door Zwartzaaddonor. Als wij om wat voor reden ook onze missie niet kunnen voor eindigen, dan zouden u de meest smakelijke scènes worden onthouden. De tweede helft van deze website noemen we:

Mallekdotes

Vanaf pagina 29 kan u met het bescheuren beginnen. De idiote voorvallen, die u aanstonds gaat lezen, spelen zich af over de periode van 1991-2003. Het eindigt er eigenlijk mee, dat Zwartzaaddonor in 2003 zijn lier aan de wilgen hangt. Zijn gezondheid was hem toch dierbaarder, dan het herhaaldelijk ondergaan van martelingen zo'n 2-3 keer per jaar. Het jaar 2003 zou een natuurlijk einde van de website kunnen zijn. Maar in de absurdistische wereld van Een en Twee gebeuren de dingen nu eenmaal anders dan sociaal gangbaar is.

Wonderlijke uitschieters van latere datum, ongelofelijk rare zaken vormen een afspiegeling zijn van het bizarre wereldje van de dames. Er komen na de aardbeving, zullen we maar zeggen, nog een paar onaangename naschokken…

Gefictionaliseerd realisme

Daar is nog die kwestie van "is het wel allemaal waar?". Wij kunnen wel van alles en nog wat beweren. De schrijvers Adriaan van Dis en Gustaaf Peek gebruiken graag een speciale schrijfstijl. Dat genre wordt aangeduid met gefictionaliseerd realisme. We horen ook wel eens de benamingen fictief realisme en realistische fictie. De uitleg van Gustaaf Peek over zijn roman "Ik was Amerika": "Soms zijn verschrikkelijke gebeurtenissen nauwelijks in woorden te vatten. Geen mens zou geloven, dat ze mogelijk zijn…"

Uiteraard geen letterlijk citaat, maar parafraseren zijn schitterende uitleg.

De navolgende pagina's worden momenteel onieuw opgebouwd. Maar inmiddels kunt u hier wel reeds terecht: pagina 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lijn